Thứ Bảy, 2020-09-26, 8:20 AM
Xin Chào, Guest
[ Tin Nhắn Mới · Thành Viên · Quy Định Diễn Đàn · Tìm Kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: buigiangit  
Diễn Đàn Công Nghệ Thông Tin » Hướng Dẫn - Thủ Thuât » Thủ Thuật Lập Trình » C# – Kết nối với SQL Server (C# – Kết nối với SQL Server)
C# – Kết nối với SQL Server
buigiangitDate: Thứ Bảy, 2011-05-28, 10:54 AM | Message # 1
Sergeant
Group: Administrators
Messages: 20
Reputation: 0
Status: Offline
Tôi xin hướng dẫn kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng C# cho các bạn mới nhập môn lập trình.

Đầu tiên là bạn phải có một chuổi kết nối (Connection String) để khái báo các thông số kết nối vào SQL Server, nó giống như một cái chìa khoá mở cửa vậy. Chuổi kết nối này bạn có thể lưu vào 1 biến hay một file, hay hoặc khi bạn làm web Asp.Net bạn có thể lưu vào file Web.Config.

Chuổi kết nổi như sau:
"server=.; database=myDB; User ID=sa; Pwd=123456; Connect Timeout=40;"

Trong đó thông số Server là tên server hoặc IP cài đặt Sql Server nếu nó nằm ở máy khác, ở đây tôi dùng dấu “.” nghĩa là trên local.

Bây giờ tôi sẽ viết một ví dụ minh hoạ bằng C# để kết nối dữ liệu:

Code
public static DataTable Get_DataTable(String ConnectString, String SQL_String)

{

if (ConnectString == null || ConnectString.Length == 0) throw new ArgumentNullException(“ConnectString”);

SqlConnection myConn = null;

try

{

myConn = new SqlConnection(ConnectString);

myConn.Open();

DataTable myDT = new DataTable();

new SqlDataAdapter(SQL_String, myConn).Fill(myDT);

return myDT;

}

catch (Exception)

{

// If we fail to return the Datatable, we need to close the connection ourselves

if (myConn != null || myConn.State != ConnectionState.Closed)

{

myConn.Close();

myConn.Dispose();

}

throw;

}

finally

{

if (myConn != null || myConn.State != ConnectionState.Closed)

{

myConn.Close();

myConn.Dispose();

}

}

}

Như vậy là ta đã viết 1 hàm truyền vào chuổi kết nối, và câu truy vấn SQL sau đó sẽ thực hiện kết nối CSDL và trả về một Datatable có chứa dữ liệu đã truy xuất
 
Diễn Đàn Công Nghệ Thông Tin » Hướng Dẫn - Thủ Thuât » Thủ Thuật Lập Trình » C# – Kết nối với SQL Server (C# – Kết nối với SQL Server)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: