Thứ Sáu, 2018-11-16, 7:15 PM
Xin Chào, Guest
Trang Chủ » Các Bài Viết

Tổng Bài Viết Trong Thể Loại: 11
Hiển Thị Mục: 1-10
Các Trang: 1 2 »

My articles | Views: 575 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-31 | Comments (0)

My articles | Views: 572 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-31 | Comments (0)

Anh Vui Baby
My articles | Views: 1303 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-31 | Comments (0)

My articles | Views: 609 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-31 | Comments (0)

Buổi party gồm có: ẾCH, RÍT, và RẮN. Sau khi uống hết 1 chai XO. RẮN kêu ẾCH đi mua chai khác, với lý do RẮN không có chân nên đi lâu
My articles | Views: 586 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-30 | Comments (0)

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói:"Thằng kia! có giỏi bước lên đây"
My articles | Views: 579 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-30 | Comments (0)

Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
My articles | Views: 621 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-30 | Comments (0)

Video Hài
My articles | Views: 635 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-25 | Comments (0)

Video Hài
My articles | Views: 670 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-25 | Comments (0)

truyện cười

My articles | Views: 555 | Added by: buigiangit | Date: 2011-05-25 | Comments (0)

1-10 11-11